• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Нормативна база

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ПРАВО І ЗАКОН

Твоя найближча мета - знайти, визначити і зайняти своє місце у су­спільстві. Суспільство - це складний механізм, який створився, функціонує і розвивається за певними законами, в рамках певних правил. Ти - частинка суспільства, і наскільки гармонійним буде ваше співісну­вання, залежить, переважно, від тебе як особистості. Все життя людини у суспільстві, в державі відбувається в межах правових та соціальних норм. Людина від народження наділена правами, а з часом, у процесі життя, після досягнення встановленого законом віку набуває здатності мати обов'язки і нести відповідальність за свої дії.

Однак запам'ятай: поряд з тобою живуть люди, які також мають пра­ва. Тому реалізовувати свої права, не порушуючи при цьому прав і інте­ресів інших, - це своєрідне мистецтво. Досягти такого балансу можливо не тільки завдяки високій правовій свідомості, грамотності чи через страх перед відповідальністю, а перш за все тоді, коли ти в своїх діях керуєшся совістю, порядністю, людяністю, добрими намірами, чесністю, повагою до оточуючих. Народна мудрість гласить: «Якого ставлення бажаєш до себе - так стався і до інших», «Що посієш - те й пожнеш», «Людина - коваль свого щастя», «Життя прожити - не поле перейти», і ці вислови не потре­бують доказів, оскільки перевірені віками.

Найважливіші для людини та суспільства відносини упорядковані нормами права, тобто нормами, записаними в законах, і кожна людина пе­ребуває під їхнім впливом.

Нині Україна просувається по шляху побудови правової держави. В цей період надзвичайно важливим є формування у всього народу України нового правового мислення, високого рівня правової культури, набуття знань про життєво необхідні закони й уміння використовувати їх у по­всякденному житті. Ти не повинен бути осторонь зазначених процесів, оскільки молодь - це та сила, яка в змозі здійснити перетворення на кра­ще і забезпечити більш справедливе майбутнє держави.

Запам'ятай! Нормативно-правові акти (закони та підзаконні акти) створюються не для юристів, а для всіх нас. Тому не бійся звертатися до них. Вони зрозумілі, за умови, якщо є інтерес і бажання їх зрозуміти, вра­ховуючи, що норми права носять переважно однозначний характер.

.

ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА - ОЗНАЧАЄ ВЖЕ НАПОЛОВИНУ ВОЛОДІТИ НИМИ

Права гарантовані Конституцією України:

Право на життя та розвиток - головне право людини. Стаття 6.

Право на особисте життя. Стаття 16.

Право на індивідуальність. Статті 7, 8.

Право дитини знати своїх батьків, право на піклування та можливість виховуватись у сім'ї. Статті 7-9.

Право на свободу думки, совісті, релігії та поглядів. Статті 12-14.

Право на свободу асоціації і свободу мирних зборів. Стаття 15.

Право на отримання, передачу, доступ до інформації. Стаття 17.

Відповідальність батьків за виховання дитини. Стаття 18.

Права дитини-сироти. Статті 20, 21.

Відповідальність закладів, які опікуються дітьми. Стаття 3.

Право на користування послугами системи охорони здоров'я, Статті 24, 25.

Право на отримання освіти. Статті 28, 29.

Право дитини на соціальне забезпечення і належний рівень життя. Статті 26, 27.

Право на захист від економічної експлуатації. Стаття 32.

Право на захист від незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин. Стаття 33.

Право на захист від усіх форм сексуальної експлуатації та сексуального розбещення. Стаття 34.

Право на національну приналежність. Статті 20, 30.

Право на відпочинок і дозвілля. Стаття 31.

Права дитини-інваліда і дитини з вадами фізичного та розумового розвитку. Стаття 23.

Права дитини, яка стала жертвою жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження. Стаття 39.

Права дитини, яка порушила законодавство. Стаття 40.

.

Основні нормативні акти України, в яких містяться положення про права дитини:

1. Права дитини в Конституції України.

2. Сімейний Кодекс України.

3. Права дитини в Цивільному Кодексі України.

4. Цивільний Процесуальний Кодекс України про права дитини.

5. Права дітей у трудовому законодавстві.

6. Житловий Кодекс України про права дитини.

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення та про права дитини.

8. Права дітей у Кримінальному Кодексі України.

9. Права дітей у Кримінально-процесуальному Кодексі України.

10. Конвенція ООН про права дитини - головний міжнародний документ про захист дітей.

Кiлькiсть переглядiв: 181