• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Правила конкурсного приймання дітей

/Files/images/orpor/4165415145.jpg

I.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Правила прийому до КЗ «Городнянська спеціальна школа-інтернат I-IIIступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів» Чернігівської обласної ради (далі – Правила прийому) складені відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів,вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 №389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою КМУ від 27.08.2010 №778, та Статуту школи.

2. Правила конкурсного приймання обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради КЗ «Городнянська спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів», схвалюються ними та затверджуються директором за погодженням з Управлінням освіти і науки Чернігівської обласної ради.

3. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.

4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі. Вони проводяться у формі співбесіди з психологом та іспитів. Критерії оцінювання вступних випробувань додаються (Додатки 1-8).

5. Спеціалізована школа забезпечує здобуття учнями базової та повної загальної середньої освіти і здійснює їх до профільну та профільну підготовку. Випускники школи отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту та атестат про повну загальну середню освіту державного зразка.

6. До школи приймаються учні, які надали відповідний перелік документів, згідно із даними Правилами прийому, й успішно пройшли вступні випробування в школі.

7. Вступники проходять такі вступні випробування:

7.1.Співбесіда практичного психолога (визначення рівня навчальної мотивації) – усі учні;

7.2.Іспити: інформатика, 5клас;

історія України, 6клас;

українська мова, 7клас;

англійська мова, 8клас;

українська мова, 9клас;

українська мова, 10клас;

фізична культура, 11клас.

II. Організація конкурсу

та порядок проведення вступних випробувань

1.Правила конкурсного приймання, оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації та сайт школи.

2.У приміщенні спеціалізованої школи-інтернату по вул. Петра Пиниці,21 м. Городня не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу, на дошці оголошень вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування. Також такий перелік виставляється на сайті школи.

3.Організацію прийому до школи здійснює конкурсна педагогічна комісія, склад якої та порядок роботи затверджується наказом директора за погодженням із Радою школи. Повноваження членів конкурсної педагогічної комісії зберігаються до затвердження нового складу комісії. Головою конкурсної педагогічної комісії є директор школи або його заступник.

4.На конкурсну педагогічну комісію покладається:

- ознайомлення учнів, батьків, осіб, що їх замінюють із Правилами прийому до спеціалізованого закладу;

- вирішення питань, пов’язаних із прийомом до спеціалізованого закладу;

- підготовка протоколів засідань конкурсної педагогічної комісії;

- визначення порядку проведення вступних випробувань.

5.Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей (учнів,вихованців) відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

6.Прийом документів до спеціалізованої школи-інтернат проводиться з

19-30 червня, крім вихідних. Вступні випробування - із 03 липня (початок вступних випробувань – 09:00 год. згідно з графіком: 03липня – співбесіда,

04 липня – історія України, 05 липня – українська мова, 06 липня – англійська мова, 07 липня – українська мова, 10 липня – українська мова, 11 липня – фізична культура.

8.Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

9.Для проведення конкурсних випробувань створюється педагогічна комісія , склад якої затверджується наказом директора за погодженням з Радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу або його заступник

10.Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів, з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії, її склад затверджується наказом директора школи.

11.До участі в конкурсі допускаються діти (учні,вихованці) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора навчального закладу, табеля успішності учня (крім дітей,які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10-го класу.

Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1 класу, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична довідка встановленого зразка.

12.За згодою вступників до конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

13.Учасники міжнародних олімпіад та конкурсів; призери II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін; призери та учасники ІІІ, IV Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін; переможці районних, обласних, республіканських конкурсів з навчальних предметів, учасники II та III етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН поточного року, звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

14.Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

15.Діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування,діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, мають переваги перед іншими конкурсантами при зарахуванні до КЗ «Городнянська спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів». Конкурсна педагогічна комісія рекомендує їх до зарахування за умови успішного складання вступних випробувань (якщо учні набрали 1/3 максимальної кількості балів).

III. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

1.Предмети конкурсного випробування до навчального закладу визначаються профільністю навчання, а саме:

5 клас – інформатика;

6 клас – історія України;

7 клас – українська мова;

8 клас – англійська мова;

9 клас – українська мова;

10 клас українська філологія – українська мова;

11 клас військово-спортивний – фізична культура.

Проводиться конкурсне випробування з навчальних предметів в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування – у тому числі комп’ютерне , письмова робота, усне опитування за білетами, захист творчих робіт тощо)

2.Адміністрація школи щорічно визначає чисельність приймальної та предметних комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше трьох з урахуванням співбесіди.

3.Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів школи проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.

4.Вступники, батьки чи особи, що їх замінюють, під час вступних випробувань забезпечуються гуртожитком у встановленому порядку.

5.Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до школи, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу, яка обов’язково протоколюється. Такі завдання розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих практичним психологом школи, затверджує директор за погодженням з Управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.

6.Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об'єднаннями вчителів та затверджуються директором школи за погодженням Управлінням освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації.

7.Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1 класу, не повинна тривати більше 30 хвилин та включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.

8.Не дозволяється застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

9.Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

10.Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається,що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

11.Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом навчального закладу для підготовки до відповіді (складання тез абро плану відповіді, запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем тощо).

12.Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт,підготовки до усного опитування за білетами,інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії з урахуванням обсягу та складності завдань, але не більше ніж одна академічна година.

13.Результати конкурсних випробувань (співбесіди) оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів (вихованців).

14.Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмові – не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

15.Діти (учні), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

16.Діти (учні), які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, вважаються як такі, що не пройшли конкурсу.

IV. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

1.Діти (учні), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

2.До навчального закладу подаються оригінали документів, що зазначені в пункті 2.11. та адміністрація спеціалізованої школи-інтернату залишає за собою право отримувати від вступників інші документи, що передбачені Статутом.

3.Якщо учні не можуть надати необхідні документи з незалежно від них обставин (навчання у навчальних закладах на тимчасово окупованій території України, в окремих населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, тощо) вони можуть бути зарахованими до навчального закладу з подальшим відновленням документів про освіту в установленому порядку.

4.Якщо учні, їхні батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів із дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається наказом директора школи за погодженням з Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції не передбачено.

5.У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Управління освіти і науки, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

6.Учні (вихованці), які за підсумками конкурсу не зараховані до КЗ «Городнянська спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів», вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу, або продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.

7. Учні, які пройшли конкурсний відбір до спеціалізованої школи, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

8.Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводить декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до школи вступник повинен надати оригінали документів не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу.

V.КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

1.Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог даного положення.

2.Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до КЗ «Городнянська спеціалізована школа-інтернат I-III з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів» за його результатами покладається на Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації.

3.При порушенні навчальним закладом вимог даних Правил конкурсного приймання,розроблених навчальним закладом, рішенням Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі Управління освіти і науки, що приймало це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Кiлькiсть переглядiв: 243